Representantes de la FRM:

Titular:

  • D. Jorge Loyo Mendoza, alcalde de Anguciana.

Suplente:

  • D. Jaime Martínez Ozalla, alcalde de Villalba de Rioja.